GALÀ ART D’OR, A VILLA ERADA VA IN SCENA L’ECCELLENZA ITALIANA

Si terrà venerdì 30 luglio 2021 il “Galà Art d’Or”, il Premio alle Eccellenze ed una Fashion Night...

Per saperne di più